Відеоматеріали

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література № 1. Фонетика. Графіка

Онлайн-урок ЗНО.Українська мова та література №2.УНТ.Давня українська література. 

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №3. Орфографія. Частина 1Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №4. Орфографія. Частина 2Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №5. Лексикологія. Фразеологія.

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №6. Розвиток мовлення. Стилістика. Твір-роздум.Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №7. Тропи. Віршові розміри. Поетичний синтаксис.Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №8. Іменник.

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №9. Котляревський. Квітка-Основ'яненко. П.Куліш.Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №10. Прикметник

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №11. Шевченко. Вовчок. Нечуй-Левицький.

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №12. Числівник. Займенник.

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №13. Мирний. Карпенко-Карий. Франко


Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №14. Дієслово

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №15. Коцюбинський. Кобилянська. Українка.

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №16. Дієприкметник. Дієприслівник


Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №17.Вороний,Стефаник,Винниченко,Хвильовий

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №18. Морфологія. Прислівник

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №19. Морфологія. Неповнозначні частини мови

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №20. В. Підмогильний. М.Куліш. В.Сосюра. П.Тичина....

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №21. О.Довженко, О. Вишня, А. Малишко

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №22. Синтаксис. Словосполучення. Підмет і присудок.

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №23. Олесь Гончар. Шістдесятники

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №24. Другорядні члени речення. Односкладні речення

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №25. Просте ускладнене речення

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №26. Складне речення. Складносурядне речення

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №27. Твори українських письменників-емігрантів.
Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №28. Синтаксис. Складнопідрядне речення

Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №29. Безсполучникове складне речення. Складне речення
Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №30. Підсумкове заняття. Рекомендації щодо написання ЗНО


Українська мова як іноземна

Цікаві факти про українську мову


Коментарі